ROGER LIEKENS

0474 53 30 10

Schatting bij Echtscheiding  (EOT) nodig?

 

Wij voeren schattingen uit van elk type onroerend goed , zijn onafhankelijk & officieel erkend schatter-expert, beëdigd aan de rechtbank van eerste aanleg te Leuven 

Schatting bij echtscheiding (EOT) of onverdeeldheid

Bij een echtscheiding en de verdeling van de woning tussen deelgenoten ontstaat er al eens onenigheid. Hij / zij die verkrijgen, vinden het vaak te weinig en hij / zij die moeten betalen te veel
Wanneer u een eigendom bezit in onverdeeldheid, kan het zijn dat u uw participatie wilt verkopen of dat u de andere eigenaars wilt uitkopen.

Woning inkopen bij een echtscheiding?

Een onpartijdige en beëdigde schatting van de waarde van de woning biedt uitkomst om een verdeling in der minne door te kunnen voeren.

Echtscheiding? onze werkwijze

Schatting bij aankoop / verkoop

Om te vermijden dat uw onroerend goed een lange tijd te koop aangeboden wordt met een prijs die ver boven de werkelijke waarde ligt, doet u best beroep op een erkend vastgoedexpert om een grondige schatting te laten uitvoeren.

Als een goed te lang op de markt is tegen een te hoge prijs, haken potentiële kopers, die initieel bereid waren een marktconforme prijs te betalen, af.

Niet alleen blijft uw goed maandenlang op de markt waardoor mogelijk nieuwe geïnteresseerde kopers hun interesse verliezen, ook loopt u het risico op een lange periode van leegstand.

Door deze leegstand zal een snellere veroudering optreden, met waardedaling tot gevolg, er dienen overbodige taksen en belastingen betaald te worden, … Kortom, uw kapitaal stagneert. Er wordt geen rendement meer geboekt.


Dergelijke neerwaartse spiraal is gevaarlijk en dient absoluut vermeden te worden.

Een grondige schatting die uw goed op een objectieve manier in de vastgoedmarkt plaatst, is daarom onontbeerlijk. Niet alleen voor de verkoop van uw vastgoed is een waardebepaling van belang, ook indien u een aankoop wil doen, kan het nuttig zijn om de gevraagde waarde te laten aftoetsen door een objectieve beëdigde schatting.

Zo krijgt u als koper meteen informatie over bepaalde zaken waar u mogelijks nog geen weet van had en kan u met een gerust hart een aannemelijk en gefundeerd bod doen.

Het schattingsverslag dat u geleverd wordt, kan u meteen gebruiken om een hypothecair krediet af te sluiten bij uw bank.

Schatting bij inbreng / onttrekking onroerend goed in een vennootschap


Als u vastgoed wil inbrengen in uw vennootschap is het van belang om een correcte prijs te kennen.
U kan uw vastgoed in totaliteit in de vennootschap opnemen of de opsplitsing naakte eigendom – vruchtgebruik maken.

In dit laatste geval kan de schatter-expert voor u een gefundeerd waardebepalingsrapport opmaken waarin de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk vastgesteld worden.
U kan het schattingsverslag gebruiken om te onderhandelen over kredieten bij de bank, de fiscus te overtuigen, uw balans te actualiseren, de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen of de gedane afschrijvingen te verantwoorden.

Een gefundeerde en onafhankelijke schatting van de waarde is echter steeds noodzakelijk.

Schatting bij nalatenschap & Voorafgaandelijke schatting


Bij het openvallen van een nalatenschap zal de fiscus successierechten heffen. 
De verkoopwaarde van alle onroerende goederen die in de nalatenschap zitten op datum van overlijden, vormt hierbij de maatstaf van heffing. 

Het is daarom van belang om bij de aangifte van de nalatenschap een nauwkeurige omschrijving van alle onroerende goederen en hun verkoopwaarde op datum van overlijden op te stellen. Door de verkoopwaarde te laten vaststellen door een beëdigd vastgoedexpert vermijdt u dat de goederen te hoog ingeschat worden (en aldus teveel successierechten betaald worden) of dat de goederen te laag ingeschat worden (waardoor u ongeloofwaardig overkomt bij de fiscus).

In dit laatste geval kan de fiscus een meerwaarde opleggen of een controleschatting laten uitvoeren binnen de twee jaar na datum van overlijden. Indien de goederen onderworpen worden aan een controleschatting en er een hogere waarde vastgesteld wordt door de fiscus, dienen bijkomende successierechten alsook boetes en intresten betaald te worden. 
Als u op zeker wil spelen, is het raadzaam om een voorafgaandelijke schatting aan te vragen.

Het voordeel van deze schatting is dat de "voorafgaandelijke schatting" de waarde van de goederen vastlegt waarop de successierechten zullen berekend worden. Hiervoor zal de schatter een gemotiveerd en onder eed opgesteld verslag opmaken. Indien later, bij overlijden of erna, de geschatte goederen verkocht worden aan een hogere prijs, is deze meerwaarde niet meer belastbaar door de fiscus. De fiscus zal zich enkel baseren op de waarde die vastgesteld is bij de voorafgaandelijke schatting. 

Een voorafgaandelijke schatting kan u aanvragen met een aangetekende brief gericht aan het kantoor van de ontvanger waar de aangifte ingediend zal worden.

Een voorbeeld van een aanvraag kan u onderaan downloaden.

Aanvraag_document in PDF formaat

Aanvraag Document in Word formaat

Schatting bij het bepalen van huurwaarde


Als u een opbrengsteigendom aangekocht heeft of de eigendommen in uw vastgoedportefeuille wenst af te toetsen op rendement, kan u beroep doen op een vastgoedexpert om een objectieve audit te laten opstellen.
 
De huurwaarde van nieuw aangekochte gebouwen kan in alle objectiviteit bepaald worden zodat u uw goederen aan een correcte marktconforme prijs onmiddellijk kan verhuren.
Verder kunnen in het schattingsverslag de sterke punten van uw vastgoed opgenomen worden, maar ook de punten die voor verbetering vatbaar zijn worden onderzocht.

Zo krijgt u een volledig beeld van uw vastgoedportefeuille en wordt u meegedeeld hoe het rendement mogelijks opgekrikt kan worden.
Uitvoeringstermijn
Bestel vandaag en wij voeren de opdracht uit binnen de 5 werkdagen.
Het schattingsverslag of EPC attest verkrijgt u uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.
Onze belofte
Wij zijn enkel tevreden als u tevreden bent !
Plaats een opdracht
Een opdracht plaatsen is zeer eenvoudig via dit opdrachtformulier of bel 0474 53 30 10.
Wij nemen binnen één werkdag met u contact op en het verplicht u nog tot niets!
echtscheiding
Dit is een schatter die beeidigd en erkend is

0474 53 30 10